Балет

Прими и премиер-солисти

Солисти

Кордебалет

Гост-премиери

Художествен ръководител на балета

Репетитори

Катя Петровска
Репетитор

Катя Петровска

Хореографи

Помощник-режисьори

Артистичен координатор на балета

Инспектор балет

Корепетитори на балета

Александра Иванова
Корепетитор

Александра Иванова

Мануш Манев
Корепетитор

Мануш Манев

Юлиана Идесман
Корепетитор

Юлиана Идесман