Балет

Прими и премиер-солисти

Солисти

Гост-солисти

Кордебалет

Художествен ръководител на балета

Александър Александров
Художествен ръководител на балета

Александър Александров

Репетитори

Хореографи

Корепетитори на балета

Администрация

Елина Цолова
Координатор на балета

Елина Цолова

Ана Тодорова-Дамова
Връзки с обществеността – балет

Ана Тодорова-Дамова