Балет

Прими и Премиери

Солисти

Гост-солисти

Ансамбъл

Художествен ръководител на балета

Александър Александров
Художествен ръководител на балета

Александър Александров

Асистент-режисьор и координатор на балета

Инспектор балет

Инспектор балет

Елина Цолова

Репетитори

Хореографи

Корепетитори на балета