Администрация

Международен отдел

Мениджър продукции

Експерт управление на собствеността

Станислав Славов
Експерт управление на собствеността

Станислав Славов

Координатор

Ръководител човешки ресурси

Ръководител човешки ресурси

Венета Иванова

Маркетинг и Реклама

Главен експерт - връзки с обществеността

Галина Минчева

Мениджър маркетинг и реклама

Димитър Бърдарски

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Мениджър Дигитален Маркетинг

Симеона Гержикова

Продажби

Мениджър продажби

Зорница Иванова

Експерт продажби

Михаела Янева

Експерт продажби

Мира Маринова

Билетна каса

Салонен управител

Инспектор сграда

Инспектор сграда

Петър Карафезлиев

Финансово счетоводен отдел

Машинопис - деловодител

Администрация на сайта

Експерт - Администрация на сайта, мултимедия и реклама

Мирослав Андреев

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Служител по сигурността

Експерт здравословни и безопасни условия на труд

Служба ССО

Почистване