Администрация

Международен отдел

Мениджър продукции

Координатор

Маркетинг и Реклама

Главен експерт - връзки с обществеността

Галина Минчева

Мениджър маркетинг и реклама

Димитър Бърдарски

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Мениджър Дигитален Маркетинг

Симеона Гержикова

Продажби

Мениджър продажби

Зорница Иванова

Експерт продажби

Михаела Янева

Билетна каса

Салонен управител

Инспектор сграда

Инспектор сграда

Петър Карафезлиев

Финансово счетоводен отдел

Машинопис - деловодител

Администрация на сайта

Експерт - Администрация на сайта, мултимедия и реклама

Мирослав Андреев

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Служител по сигурността

Експерт здравословни и безопасни условия на труд

Служба ССО