Администрация

Международен отдел

Началник отдел - Международна дейност

Ана Богданова

Мениджър продукции

Мениджър проекти

Владимир Горчаков

Координатор

Координатор

Надежда Димитрова

Маркетинг и Реклама

Главен експерт - връзки с обществеността

Галина Минчева

Мениджър маркетинг и реклама

Димитър Бърдарски

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Продажби

Мениджър продажби

Зорница Иванова

Билетна каса

Билетен касиер

Райна Павлова

Билетен касиер

Вероника Тодорова

Салонен управител

Финансов контрольор

Финансов контрольор

Ваня Станоева

Финансово счетоводен отдел

Счетоводител

Димитър Станков

Счетоводител

Борислава Петрова

Счетоводител

Милена Калоянова

Специалист ТРЗ

Теменужка Жекова

Машинопис - деловодител

Машинопис - деловодител

Илиянка Стоянова

Администрация на сайта

Експерт - Администрация на сайта, мултимедия и реклама

Мирослав Андреев

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Библиотекар

Библиотекар

Йордан Пъшев

Служител по сигурността

Служител по сигурността

Манук Пабучян

Експерт здравословни и безопасни условия на труд

Експерт ЗБУТ

Верселинка Цолова

Служба ССО

Инспектор сграда

Петър Карафезлиев

Началник сградово стопанство

Красимир Ставрев

Управител склад

Теодора Недялкова

Шофьор на товарен автомобил

Иван Недков

Шофьор на служебен автомобил

Илия Савов