Вера Петрова
Зам.-директор по художествените въпроси

Вера Петрова

Жорж Димитров
Отговорен диригент

Жорж Димитров

Александър Александров
Художествен ръководител на балета

Александър Александров

Христина Станева
Зам.-директор - административни въпроси

Христина Станева

Станислав Славов
Зам.-директор - технически въпроси

Станислав Славов

Главен счетоводител

Галина Йосифова