07 декември

ЦИКЪЛ КАМЕРНИ КОНЦЕРТИ

ВТОРИ КОНЦЕРТ

Голяма зрителна зала София 1000, ул. „Врабча" №1
купи билети
ЦИКЪЛ КАМЕРНИ КОНЦЕРТИ

С участието на