Музикални импресии

Музикални импресии

Преглед

Музикални импресии

Синопсис

Произведения от барокови майстори  за 4 гласа и транскрипции на творби за четири виоли:
Йохан Кусер – Танци и Йохан Дементиус – Мадригал.
Петър Христосков – „Малка токата” и др.
Изпълняват: Пепа Дженева – виола,Вяра Стоянова – виола, Мария Цветкова – виола, Ани Цветкова – виола, Елица Атанасова - виола

Владимир Левитт – „Ария” за виола соло
Изпълнява: Георги Петров – виола

Ценко Минкин – „Изкупление” и „Голям концертен дует” за цигулка и виолончело
Изпълянат: Анастасия Детистова – Абаджиева – цигулка и Христо Иванов – виолончело

Йоханес Брамс –Тема с вариации из Секстет №1 опус 18 в Си бемол мажор
Изпълняват: Мариета Ушинкина – цигулка, Пепа Дженева – виола, Вяра Стоянова – виола, Мария Цветкова – виола, Елица Атанасова – виола и  Станислав Ушинкин – виолончело

Франц Шуберт – Тема с вариации и Финал из Квинтет опус 114 „Пъстървата“ за пиано, цигулка, виолончело и контрабас
Изпълняват: Александър Лиалиос – пиано, Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка, Георги Петров – виола, Христо Иванов – виолончело и Красен Загорски - контрабас

Джакомо Пучини – „Хризантеми” и три менуета за струнен квартет
Изпълняват: Гергана Величкова – цигулка, Николай Илиев – цигулка, Елица Атанасова – виола и Ирена Манева – виолончело

Астор Пиацола – „Libertango”
Изпълняват: Гергана Величкова – цигулка, Николай Илиев – цигулка, Елица Атанасова – виола и Ирена Манева – виолончело

Виж всичко