МУЗИКАЛНА ФАНТАЗИЯ

Концерт

МУЗИКАЛНА ФАНТАЗИЯ

Преглед

Програма:

 1. Георг Хендел (1685 – 1759) – Сюита за четири инструмента
  В изпълнение на Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

  2. Кристоф Глук (1714 – 1787) – Ария на Евридика из операта „Орфей и Евридика“
  В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола, Христо Иванов – виолончело и Стоян Мартинов – пиано

  3. Кристоф Глук (1714 – 1787) – Дует на Орфей и Евридика из операта „Орфей и Евридика”
  В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Евгений Димитров – тенор, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола, Христо Иванов – виолончело и Стоян Мартинов – пиано

  4. Волфганг Моцарт (1756 – 1791) – Allegro из Соната за пиано №5 KV283
  В изпълнение на Стоян Мартинов – пиано

  5. Волфганг Моцарт (1756 – 1791) – Квартет за  флейта, цигулка, виола и виолончело в D-dur
  В изпълнение на Ивета Маринова – флейта, Анастасия Абаджиева – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов - виолончело

  6. Фредерик Шопен (1810 – 1849) – Франкони – Етюд № 5 за струнен квартет
  В изпълнение на Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

  7.  Благовеста Константинова (1951) – „Люлякът на мама“ за сопран, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Драгомир Шопов
  В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

  8. Стоян Ангелов (1931) – „Защото те обичам“ за сопран и пиано по стихове на Кинка Константинова
  В изпълнение на Ветка Петкова – сопран и Стоян Мартино – пиано

  9. Христофор Раданов (1943) – Струнен квартет №2
  Разходка около Витоша: Плачът на Орфей: Нине, нине
  В изпълнение на Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и  Христо Иванов – виолончело

  10. Димитър Николов (1945) – „Северна светлина“ – балада за тенор, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Боряна Желева
  В изпълнение на Евгений Димитров – тенор, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

  11. Димитър Николов (1945) – „Два символа“ – кантата за сопран, тенор, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Боряна Желева
  В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Евгений Димитров – тенор, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончелоМУЗИКАЛНА ФАНТАЗИЯ