14 януари

МУЗИКАЛНА ФАНТАЗИЯ

Камерна зала 1000 София, бул. "Княз Александър Дондуков" №30
купи билети
МУЗИКАЛНА ФАНТАЗИЯ

Преглед

Програма:

1. Георг Хендел (1685 – 1759) – Сюита за четири инструмента

В изпълнение на Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

2. Йохан Роман (1694 – 1758) – Ария, аранжимент за глас и струнен квартет от Димитър Николов

В изпълнение на Диана Филипова – мецосопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

3. Кристоф Глук (1714 – 1787) – Ария на Евридика из операта „Орфей и Евридика“

В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола, Христо Иванов – виолончело и Стоян Мартинов – пиано

4. Кристоф Глук (1714 – 1787) – Дует на Орфей и Евридика из операта „Орфей и Евридика”

В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Евгений Димитров – тенор, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола, Христо Иванов – виолончело и Стоян Мартинов – пиано

5. Волфганг Моцарт (1756 – 1791) – Allegro из Соната за пиано №5 KV283

В изпълнение на Стоян Мартинов – пиано

6. Пьотър Чайковски (1840 – 1893) – Дует на Лиза и Полина из операта „Дама Пика“

В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Диана Филипова – мецосопран и Стоян Мартинов – пиано

7. Фредерик Шопен (1810 – 1849) – Франкони – Етюд № 5 за струнен квартет

В изпълнение на Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

8. Благовеста Константинова (1951) – „Две хубави очи“ – за мецосопран, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Пейо Яворов

В изпълнение на Диана Филипова – мецосопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

9. Стоян Ангелов (1931) – „Защото те обичам“ за сопран, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Кинка Константинова

В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

10. Благовеста Константинова (1951) – „Люлякът на мама“ за сопран, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Кинка Константинова

В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

11. Христофор Раданов (1943) – Струнен квартет №2

Разходка около Витоша: Плачът на Орфей: Нине, нине

В изпълнение на Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

12. Димитър Николов (1945) – „Синьо“ за мецосопран, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Боряна Желева

В изпълнение на Диана Филипова – мецосопран, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

13. Димитър Николов (1945) – „Северна светлина“ – балада за тенор, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Боряна Желева

В изпълнение на Евгений Димитров – тенор, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело

14. Димитър Николов (1945) – „Ражда се музика“ – кантата за сопран, мецосопран, тенор, две цигулки, виола и виолончело по стихове на Боряна Желева

В изпълнение на Ветка Петкова – сопран, Диана Филипова – мецосопран, Евгений Димитров – тенор, Анастасия Абаджиева – цигулка, Йосиф Йосифов – цигулка, Георги Петров – виола и Христо Иванов – виолончело