Коледен концерт

ОТКРОВЕНИЯ Концерт с духовни песенни цикли от Бетовен, Дворжак и Брамс

Коледен концерт

Преглед

ОТКРОВЕНИЯ
Концерт с духовни песенни цикли от Бетовен, Дворжак и Брамс

ПОСВЕЩАВА СЕ НА ПРОФ. РЕСА КОЛЕВА

Лудвиг ван Бетовен
(1770-1827)
„Шест песни по Гелерт”(Gellert Lieder), опус 48
Антонин Дворжак (1841-1904)
„Библейски песни”( Biblické písně), опус 99
Йоханес Брамс (1833-1897)
„Четири сериозни песни”(Vier ernste Gesänge), опус 121

Апостол Миленков, бас
Виктория Василенко, пиано
Текста чете Надя Дресен

В живота на всеки човек винаги настъпва момент на откровение. Едно откровение, насочено навътре, обърнато към себе си. Един миг на равносметка и един поглед, насочен напред, търсещ отговори, които, може би, само вярата би могла да намери. Един момент, в който всеки човек си дава сметка колко безсмислен, незначителен и кратък е животът без истински идеали, стремежи и вяра.

Избраните композитори са известни предимно като симфоници. Познати като майстори на големите форми, те са композирали всепризнати творби в областта на църковната музика като „Миса солемнис”, Немски реквием”, „Стабат Матер” и т.н. Разбира се, писали са и песни, и песенни цикли. И ето че както всеки, така и те са имали своя момент на откровение. И въпреки че са представители на различни епохи, въпреки разликите в изразните им средства, техните моменти на откровение изглеждат обаче много подобни и поразително си приличат. Основата, фундаментът, върху които се базират творбите им – това е християнската вяра.

А песента, тази най-кратка и малка музикална форма, е изразното средство, с чиято помощ те споделят своите откровения. И въпреки че песента присъства трайно в тяхното творчество, тези песенни цикли са съвсем различни от всичко останало, което тези творци са създали.

Участват:

Виктория Василенко
Съпровод на пиано

Виктория Василенко

Надя Дресен
Модератор

Надя Дресен