Представяме Ви солистите в световната премиера "Чичовци" от Лазар Николов
15 яну 2022Софийска опера и балет

Представяме Ви солистите в световната премиера "Чичовци" от Лазар Николов

Започнаха усилени репетиции на спектакъла "Чичовци" - опера сатира от Лазар Николов по едноименната повест на Иван Вазов.

Премиерата ще се състои на 2 март и е посветена на 100-годишнината от рождението на композитора!
Следващи спектакли на 4, 6 и 22 март. В режисьорските си бележки Маестро Пламен Карталов споделя, че в "Чичовци" е налице едно конгениално съвместно авторско присъствие в стила на модернизма. Той предлага един концептуален прочит на познатия сюжет, в който се очертават препратки към съвременния политически контекст. 

Участват солистите:
Атанас Младенов - ХАДЖИ СМИОН
Костадин Андреев - ИВАНЧО ЙОТАТА
Емил Павлов - МИРОНЧО
Атанас Йонков - ХАДЖИ АТАНАСИЙ
Николай Павлов - ВАРЛААМ КОПРИНАРКАТА ТАРИЛИОМЪТ 
Николай Петров - ИВАН СЕЛЯМСЪЗЪТ
Веселин Михайлов - ДАСКАЛ ГАТЮ
Венцеслав Анастасов - ГОСПОДИН ФРАТЮ
Бисер Георгиев - ДЯДО ПОП СТАВРИ
Петър Бучков, Ангел Христов - НИКОЛАКИ
Красимир Динев - МИЧО БЕЙЗАДЕТО
Рада Тотева - ВАРЛААМИЦА
Гергана Русекова - СЕЛЯМСЪЗКАТА
Димитър Станчев - БЕЯТ
Николай Войнов - БУХАЛЪТ
Ангел Антонов - ПОДИДАСКАЛ МИРОНОВСКИ
Рейналдо Дроз - ЧЕРКОВЕН ПЕВЕЦ 

Участват още:
Станислава Момекова, Александрина Стоянова-Андреева, Весела Янева,
Александър Георгиев, Георги Данов, Даниел Острецов, Калин Душков, Росен Ненчев. 

С участието на оркестър и хор на Софийската опера и балет! 

ДИРИГЕНТИ - Жорж Димитров, Борис Спасов
РЕЖИСЬОР - Пламен Карталов
АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОРИ - Вера Петрова, Вера Белева
СЦЕНОГРАФ - Свен Йонке
ХУДОЖНИК НА КОСТЮМИТЕ - Станка Вауда
МУЗИКАЛНА ПОДГОТОВКА - Агнес Данкова
ДИРИГЕНТ НА ХОРА - Виолета Димитрова
ПОМОЩНИК-РЕЖИСЬОРИ - Стефка Георгиева, Сузана Шомова, Теодор Георгиев, Ванеса Цветкова
КОРЕПЕТИТОР - Стоян Мартинов
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОДУКЦИЯ - Владимир Горчаков

Технически служби и ателиета на Софийската опера.

 • Снимка: Хаджи Смион - Атанас Младенов / Hadji Smion - Atanas Mladenov
 • Снимка: Иванчо Йотата - Костадин Андреев / Ivancho Yotata Kostadin Andreev
 • Снимка: Мирончо - Емил Павлов / Mironcho - Emil Pavlov
 • Снимка: Хаджи Атанасий - Атанас Йонков / Hadji Atanasiy - Atanas Yonkov
 • Снимка: Варлаам Копринарката Тарилйомът - Николай Павлов / Varlaam Koprinarkata The Tarilyom - Nikolay Pavlov
 • Снимка: Иван Селямсъзът - Николай Петров / Ivan Selyamsaz - Nikolay Petrov
 • Снимка: Даскал Гатю - Веселин Михайлов / Teacher Gatyu - Veselin Mihailov
 • Снимка: Господин Фратю - Венцеслав Анастасов / Mister Fratyu - Ventseslav Anastasov
 • Снимка: Дядо поп Ставри - Бисер Георгиев / Old priest Stavri - Biser Georgiev
 • Снимка: Николаки Петър Бучков / Nikolaki - Petar Buchkov
 • Снимка: Николаки - Ангел Христов / Nikolaki - Angel Hristov
 • Снимка: Мичо Бейзадето - Красимир Динев / Micho Bezaydeto - Krassimir Dinev
 • Снимка: Варлаамица Рада Тотева / Varlaam’s wife - Rada Toteva
 • Снимка: Селямсъзката - Гергана Русекова / Selyamsaz’s wife - Gergana Rusekova
 • Снимка: Първа жена - Станислава Момекова / First woman - Stanislava Momekova
 • Снимка: Втора жена - Александрина Стоянова-Андреева / Second woman - Alexandrina Stoyanova-Andreeva
 • Снимка: Трета жена Весела Янева / Third woman - Vesela Yaneva
 • Снимка: Беят - Димитър Станчев / The Bey - Dimitar Stanchev
 • Снимка: Бухалът - Николай Войнов / Nikolay Voynov - The Owl Nikolay Voynov
 • Снимка: Подидаскал Мироновски - Ангел Антонов / Assistant teacher Mironovski - Angel Antonov
 • Снимка: Черковен певец - Рейналдо Дроз / Church singer - Reinaldo Droz
 • Снимка: Александър Георгиев / Alexander Georgiev
 • Снимка: Георги Джанов / Georgi Djanov
 • Снимка: Даниел Острецов / Daniel Ostretsov
 • Снимка: Калин Душков / Kalin Dushkov
 • Снимка: Росен Ненчев / Rosen Nenchev