СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ  обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.
12 апр 2023Софийска опера и балет

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра за следните длъжности:

- Концертмайстор –  първа цигулка – 1 място
- Солист-оркестрант – обой – 1 място
- Артист-оркестрант - фагот, контрафагот – 1 място

Конкурса ще се проведе от 12.00ч. на 11.05.2023г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет

Документи за допускане до конкурс:
- Автобиография/СВ;
- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;
- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;
- Оригинал на лична карта.

Срок за подаване от  12.04.2023г. до 04.05.2023г. в отдел „ЧР” на СОБ.