Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.
06 окт 2020Софийска опера и балет

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра за следните длъжности:

- „Солист-оркестрант“ – група Контрабас – 1 място;
- „Солист-оркестрант“ – група Тромпет – 1 място;
- „Оркестрант“ – група 2-ри цигулки – 4 места;
- „ Оркестрант + контрафагот“ – група Фагот – 1 място;
- „Оркестрант обоист + английски рог“ – група Обой – 1 място;
- „Оркестрант“ – група Валдхорна – 1 място.
- „Оркестрант“ – група Виоли – 1 място.

Конкурса ще се проведе от 10.00 ч. на 06.11.2020 г.  на Малка сцена на Софийската опера при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Документи за допускане до конкурс:

-  Автобиография/СВ;
-  Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;
-  Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;
-  Лична карта.

Срок за подаване от  до 02.11.2020 г. в отдел „ЧР” на СОБ.