Софийска опера и балет обявява конкурс за артист-оркестрант в групата на валдхорните
20 ное 2023Софийска опера и балет

Софийска опера и балет обявява конкурс за артист-оркестрант в групата на валдхорните

Софийска опера и балет обявява конкурс за една щатна бройка за артист-оркестрант в групата на валдхорните.

Материал за конкурс за валдхорна:

Iви  тур:   В. А. Моцарт - концерт - KV.447   -  Nо. 3 - първа част с каденца

IIри  тур:    Пиеса по избор на кандидата

Оркестрови трудности

Конкурса ще се проведе от 10.00 ч. на 20 декември 2023 в Камерната зала на Софийска опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:
-  Автобиография/СВ;
-  Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;
-  Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;
-  Оригинал и ксерокопие на лична карта.

 Срок за подаване до 13.12.2023г. в отдел „ЧР” на СОБ.