Регламент за провеждане на 59-то издание на конкурса „Вердиеви гласове“
01 мар 2023Софийска опера и балет

Регламент за провеждане на 59-то издание на конкурса „Вердиеви гласове“

1. МЯСТО И ДАТА

59-то издание на конкурса „Вердиеви гласове“ ще се проведе в Театро Верди в Бусето, Италия от 8 до 15 септември 2023 г. и се посвещава на големия тенор Карло Бергонци.

1.1 Конкурсът е разделен на две фази:

Подбор, който следва правилата, определени от тези указания.

Състезание: Включва елиминационната фаза, полуфиналите и финалите.

Финалът е разделен на два кръга:

- Финален етап: драматично представяне/сценични репетиции по една от избраните арии за финала. По време на тази фаза журито ще оценява способностите на кандидата от актьорска и сценична гледна точка.

- Заключителен етап: концерт с оркестър

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ

За участие се допускат кандидати в следните възрастови групи:

– тенори и сопрани – от 18 до 35 годишна възраст;

- мецосопрани, алти, баритони и баси – от 18 до 38 години, навършени до 31 декември 2023 г.

Конкурсът е отворен за певци от всички жанрове и националности, без никакви дискриминационни ограничения.

Достъпност

Организаторите се ангажират да гарантират пълен достъп и за кандидати с физически, сетивни и/или когнитивни увреждания, които са поканени да посочат своите специфични нужди във формуляра за регистрация. Кандидатите със 100% увреждания с подходящо удостоверение ще имат право на 50% намаление на таксата за записване.

3. ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ

3.1 Записването за етапа на подбор на Конкурса трябва да бъде подадено онлайн на https://www.fondazionetoscanini.it/it/59-concorso-internazionale-voci-verdiane-citta-di-busseto/ или чрез QR code, който ще намерите в регламента на английски език.

Кандидатите трябва да изпратят още:

- артистична биография на италиански и английски език, не повече от 2000 символа;

- копие от валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт);

- копие от разписка за платена такса.

3.2 Непълни или документи, подадени със закъснение няма да бъдат взети под внимание.

3.3 Записванията за елиминаторните турове започват от 10 април 2023 г.

4. СЕЛЕКЦИЯ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА

Всеки кандидат има възможност да избере един от двата варианта за записване, както следва:

4.1 Избор чрез видеозапис за преминаване към елиминационната фаза

Кандидатите трябва да изпратят линкове към записи на две арии по избор /с речитатив, ария и кабалета, където има/, като едната задължително трябва да бъде от опера на Джузепе Верди.

Всеки линк да представя една ария. Наименованието на файла трябва да съдържа името и фамилията на кандидата, както и заглавието на арията.

Арията не трябва да е по-дълга от 15 минути, кандидатите трябва да са заснети фронтално и изцяло видими.

Крайният срок за изпращане на видеоматериалите е 30 май.

Журито ще бъде съставено от двама представители на артистичното ръководство на фондация „Артуро Тосканини“ и на Театро Реджо, Парма.

4.2 Подбор чрез прослушване на живо за преминаване към полуфиналния етап на конкурса.

Прослушванията на живо ще се проведат на следните места и дати:

12-13 юни 2023 г. София (България), Софийска опера и балет

15 юни 2023 г. Валенсия (Испания), Palau de les Arts Reina Sofia

16-17 юни 2023 г. Милано (Италия), Conservatorio di musica Giuseppe Verdi

19-20 юни 2023 г. Батуми (Грузия), Държавен музикален център в Батуми

22-23 юни 2023 г. Виена (AT), Volskoper Wien

28-30 юни 2023 г. Буенос Айрес (AG), Teatro Colón*

Краен срок за записване 30 май 2023 г

3 юли 2023 г. Парма (Италия), Fondazione Arturo Toscanini/Teatro Regio di Parma

4-5 юли 2023 г. Палермо (Италия), Театро Масимо

Краен срок за записване 15 юни 2023 г.

*** Селекциите по места ще се провеждат само при участието на минимум 35 кандидати.

Ако има по-малко кандидати и подборът на живо не може да се проведе, записаните кандидати ще могат да продължат с процеса на подбор, следващ точка 4.1, дори след крайния срок и с преразгледана такса за записване.

Селекциите могат да се проведат само в един ден от посочените за всяко място.

Всеки кандидат ще представи две оперни арии, едната от които трябва да е от Джузепе Верди.

Журито може да реши да изслуша цялата програма или част от нея.

Конкурсът ще осигури пианист. Кандидатите трябва да предоставят клавирите за избраните арии.

Всеки кандидат може да реши да се предсдтави със собствен пианист, за което поема разходите.

Журито ще бъде съставено от член на фондация „Артуро Тосканини“ и на Театро Реджо, Парма и член на художественото ръководство на театъра домакин.

4.3 Пълният списък на допуснатите до конкурса кандидати ще бъде съобщен до 15 юли 2023 г. и публикуван на сайта на конкурса, както и чрез електронна поща до допуснатите участници.

4.4 През юли 2023 г. в Китай ще се проведе състезанието Voci Verdiane 2023 - Китай, състезание, което е независимо, но в партньорство с италианското състезание.

Победителят в състезанието Voci Verdiane 2023 – Китай ще бъде посрещнат директно на финала в Бусето (Finale-Stage и финал-концерт); до полуфиналния кръг се допускат кандидатите, класирани от второ до осмо място.

5. ТАКСИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

5.1 Такса за фазата на подбор:

Има две различни такси за записване във фазата на подбор:

- избор чрез видеозапис: 40€

- прослушване на живо в едно от местата, посочени по-горе: 60 €

Таксата за записване трябва да бъде платена изцяло не по-късно от една седмица след крайния срок чрез банково нареждане/Paypal (за всяка друга банка комисионните трябва да бъдат платени от кандидата).

Кандидатът трябва да изпрати копие от разписката, за да удостовери плащането; липсата на такова ще доведе до изключване от селекция.

5.2 Такса за състезанието

Таксата за участниците, допуснати до състезанието, е 60 €.

Таксата трябва да бъде платена изцяло до 21 юли 2023 г. чрез банково нареждане/Paypal (за всички други банки комисионните трябва да бъдат платени от кандидатите). Кандидатът трябва да изпрати и копие от разписката, за да удостовери плащането; липсата на такова ще послужи за изключване от състезанието.

5.3 Съответните такси се плащат, както следва:

BANCO BPM – AG. 8 REGGIO EMILIA

IBAN: IT 62 P 05034 12808 000000025500 BIC/SWIFT: BAPPIT21510

до: Fondazione Arturo Toscanini

PayPal до amministrazioneweb@fondazionetoscanini.it

Основание: Име и фамилия, избран метод за подбор (видеозапис или прослушване на живо) или записване за конкурса

5.4 Таксите ще бъдат възстановени само в случай на анулиране на конкурса.

6. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за участието си, както следва:

6.1 За фазата на елиминация - на 8 септември 2023 г. на имейл адреса, посочен в регистрационната форма. Организаторите не носят отговорност за технически проблеми при свързването с подателя на посочения адрес или за проблеми, които могат да попречат на получаването на изпратените съобщения. Отсъствието от следващ етап на конкурса ще се счита за оттегляне на кандидата.

За полуфинала на 11 септември 2023 г. в Teatro Giuseppe Verdi в Бусето – на имейл адреса, посочен в регистрационната форма. Организаторите не носят отговорност за технически проблеми при свързването с подателя на посочения адрес или за проблеми, които могат да попречат на получаването на изпратените съобщения. Отсъствието от следващ етап на конкурса ще се счита за оттегляне на кандидата.

6.2 Кандидатите, които се нуждаят от виза за престоя си в Италия, трябва да го посочат в регистрационния формуляр, като уточнят данните за консулството или посолството, към които ще бъде препратено искането. Службата на секретаря на организацията на състезанието ще изпрати писмо с покана, което кандидатът може да покаже на институцията. Всички кандидати, допуснати до конкурса, трябва да отговарят на текущите италиански имиграционните закони за целия им престой в Италия.

7. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР, КОНКУРСНА КОМИСИЯ И СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ

7.1 Фаза на подбор: Комисия

Селекции чрез видеозаписи: 2 представетили на фондация „Артуро Тосканини“ и на Театро Реджо, Парма и 1 представител на артистичното ръководство на театъра домакин.

Избор чрез прослушване на живо: 2 представители на фондация „Артуро Тосканини“ и на Театро Реджо, Парма и 1 представител на артистичното ръководство на театъра домакин.

7.2 Конкурс

Елиминационна фаза: 3 представители на артистичното ръководство на фондация „Артуро Тосканини“ и на Театро Реджо, Парма.

Полуфинали и финал: конкурсна комисия и специална комисия

Конкурсната комисия на състезанието на полуфиналите ще се състои от 7 члена: селекция от 6 генерални мениджъри и артистични директори на международни театри, 1 президент, избран сред най-добрите вердиеви певци.

Журито ще разпредели първите три парични награди. Всеки член на коткурсната комисия в началото на състезанието ще подаде декларация, че няма роднинска или родствена връзка с никой от участниците. Членовете на журито, които имат или са имали през предходните две години образователни взаимоотношения с някой от участниците, ще се въздържат от гласуване. Това въздържание ще бъде записано в протокола от конкурса.

Ръководството на състезанието, в съгласие с председателя на конкурсната комисия, може да призове нови членове да се присъединят към комисията, ако определените не могат да присъстват поради горепосочените обстоятелства.

Специална комисия: генерални мениджъри и артистични директори на италиански оперни театри и фестивали. Специалната комисия ще присъства само на финалния концерт на 15 септември 2023 г. и може да награди всеки финалист с индивидуална премия, независимо от крайното класиране. Наградите ще бъдат обявени пред публиката по време на церемонията по награждаването.

Решенията на конкурсната комисия са окончателни.

8. ПРОГРАМА, КАЛЕНДАР И ПЛАН

8.1 Кандидатите трябва да подготвят 5-те арии, посочени в регистрационния им формуляр, от които поне 3 трябва да са от Джузепе Верди, избрани от списъка, приложен по-долу. Те трябва да са на оригиналния език и ключ и да са с речитатив и кабалета, където има такава (повторението на кабалета не е задължително). Кандидатите трябва да носят свои собствени клавири, както и да осигурят клавир за корепетитора си.

8.2 Календар

След фазата на подбор конкурсът ще следва календара по-долу:

Конкурс:

Елиминационна фаза: 8, 9, 10 септември 2023 г

Полуфинал: 11, 12 септември 2023 г

Финален етап: 13 септември 2023 г

Финален концерт: 15 септември 2023 г

Музикалните и оркестрови репетиции, включително с оркестъра за финалния концерт, ще се проведат на 14 септември 2023 г.

На 16 септември победителите ще изнесат концерт в Roncole Verdi, в родната къща на Джузепе Верди.

8.3 Програма на състезанието:

Фаза на елиминации

8, 9, 10 септември 2023 г. Театър Джузепе Верди - Бусето

По време на елиминационната фаза кандидатите ще изпълнят две арии: една от Джузепе Верди по собствен избор и втора, избрана от журито.

Полуфинал

11, 12 септември 2023 г. Театър Джузепе Верди - Бусето

По време на полуфиналния кръг кандидатът ще изпълни една или повече арии, избрани от журито измежду посочените в избраната програма.

По време на елиминациите и полуфинала кандидатът ще бъде акомпаниран от пианист, предоставен от конкурса.

Организаторите не поемат разходите на собствени корепетитори.

Финал

Финален етап

13 септември 2023 г., Театър Джузепе Верди - Бусето

Финалистите ще имат 30 минути, за да представят, следвайки указанията на режисьор, определен от дирекцията на конкурса, една от трите арии от Джузепе Верди, избрани и съобщени от журито, след избора на финалистите (12 септември); журито ще оценява способностите за взаимодействие с режисьора и актьорската игра.

По време на този финален етап финалистите ще бъдат акомпанирани на пиано и могат да решат да не пеят с пълен глас. В края на всяка репетиция разглежданата ария се изпълнява с цял глас. Финалният етап може включва сценичен реквизит и костюми.

Определеният режисьор ще предостави своя собствена оценка на финалистите, които съдийската комисия ще вземе предвид.

Финален концерт

15 септември 2023 г., Пиаца Джузепе Верди - Бусето

Всеки финалист ще изпълни ария от Джузепе Верди, избрана и съобщена от журито след избиране на финалистите (12 септември). Финалистите ще бъдат акомпанирани от Filarmonica Arturo Toscanini. Дирекцията на конкурса ще избере диригент.

На 14 септември 2023 г. финалистите ще бъдат извикани за музикална репетиция с диригента и за репетиция с оркестър. Тези две репетиции не са част от състезателната програма.

Финалният концерт ще се състои на 15 септември 2023 г. на площад Верди в Бусето. При лошо време ще се проведе в Театро Верди.

Полуфиналът и финалът ще бъдат открити за публика.

Концерт на победителите

16 септември 2023 г., Roncole Verdi, в родната къща на Джузепе Верди.

Носителите на първите три награди, както и други финалисти, посочени от журито, в съпровод на пиано, ще участват в музикална програма, която ще бъде определена от дирекцията на конкурса.

8.4 Кандидатите, допуснати до конкурса, ще пеят по гласове и по азбучен ред, започвайки от най-ниския глас и от фамилното име, започващо с A. Този ред ще се спазва по време на цялото състезание. Кандидатите ще получават по имейл подробности за времето и местоположението на кръговете, в които ще участват.

От кандидатите се очаква да бъдат точни по време на целия конкурс. Всяко възпрепятстване или забавяне трябва да бъде съобщено незабавно на Организационния секретар на състезанието.

Дирекцията на конкурса, след консултация с конкурсната комисия, запазва всички права за преценка на такива случаи и тяхното решение е окончателно.

8.5 В края на всяка състезателна сесия имената на допуснатите до следващата фаза ще бъдат публикувани в специален списък. Оценката от представянето на финала и финалния концерт ще бъде изразена с математическо изчисление (точки в стотици), резултат от средната стойност на гласовете, дадени от отделните членове на журито.

9. НАГРАДИ

9.1 Журито на състезанието ще връчи следните награди:

1-ва награда – 8000 евро

2-ра награда - 5000 евро

3-та награда – 3000 евро

/бруто данъци, удържани при източника./

Артистични ангажименти: Специалната комисия, която ще присъства само по време на Финалния концерт, може да връчи индивидуални артистични награди на всеки финалист, независимо от крайното класиране. Възложените ангажименти ще бъдат обявени пред публиката по време на церемонията по награждаването.

9.3 Победителите, полуфиналистите и финалистите могат също така да участват в оперни представления, концерти или други събития в програми на сезона на Фондация Артуро Тосканини, на Театро Реджо, Парма и в програмираните артистични дейности от Comune di Busseto.

9.4 Журито си запазва правото да не присъди обявените награди.

Могат да бъдат присъдени специални премии и награди.

10. Вердиев репертоар

Както е посочено в настоящите насоки, кандидатите, допуснати до конкурса, трябва да подготвят пет оперни арии, от които поне три от Джузепе Верди, специално избрани сред изброените в линковете по-долу.

Ако една от ариите на Джузепе Верди, избрана от кандидата не е от списъка, Офисът на конкурса ще поиска заместване.

Ариите трябва да се изпълняват на оригиналния език и тоналност, заедно с речитатив и кабалета, където има такива (повторение на кабалета не е задължителна).

Всички промени в програмата на кандидатите трябва да бъдат съобщени до 31 юли 2023 г.