ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ „КОРЕПЕТИТОР“ В СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
29 сеп 2021Софийска опера и балет

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ „КОРЕПЕТИТОР“ В СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Във връзка с нарастващия обем от дейности Софийската опера и балет обявява конкурс за длъжността „Корепетитор“.

Изисквания и критерии:

Висше музикално образование - инструментален факултет;

Предимство е владеенето на чужд език - Английски, Италиански, Френски, Немски и Руски език;

Изпълнение на една солова клавирна пиеса по избор с контрастни дялове;

Свирене на Prima vista, зададени от комисията по време на конкурса;

Отговорности:

Провежда репетиции по график с артист-солисти за разучаване и научаване на възложени партии от оперни постановки;

Работи с артист-солисти за възстановяване и поддържане на партии и отделни арии;

Работи с диригента и режисьора за уточняване на концепцията и изискванията им за подготовката на отделните артист-солисти и цялата постановка;

Работи отговорно и непрекъснато за поддържане на професионалната си форма;

Детайлно познава и борави с оперните музикални произведения от репертоара на Софийската опера и балет.

Ние предлагаме:

Трудов договор с всички видове осигуровки;

Възможност за запознаване в детайли с оперното и балетно изкуство.

При интерес от Ваша страна моля изпратете CV до 25.10.2021 г. на e-mall v.milenkov@operasofia.bg

Конкурсът ще се проведе на 02.11.2021 г. в стая 84 от 10.00 часа.

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Кандидатите отговарящи на изискванията, ще бъдат допуснати до конкурс!