Конкурс за попълване състава на оркестъра - група „Ударни инструменти“
30 май 2022Софийска опера и балет

Конкурс за попълване състава на оркестъра - група „Ударни инструменти“

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра - „Ударни инструменти“

за длъжности:

„Оркестрант“ – група „Ударни инструменти“ – 1 място;

Конкурсът ще се проведе от 14.00ч. на 28.06.2022 г. на „Голяма сцена“ в Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СV;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Лична карта.

Срок за подаване от  16.06.2022 г. до 24.06.2022 г. в отдел „ЧР” на СОБ.