Конкурс за попълване състава на оркестъра
25 окт 2022Софийска опера и балет

Конкурс за попълване състава на оркестъра

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра

за длъжности:

„Оркестрант“
– група „Втори цигулки“ – 2 места;
– група „Флейта и пиколо“ – 1 място;

Конкурсът ще се проведе от 10.00ч. на 24.11.2022 г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СV;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Лична карта.

Срок за подаване от  25.10.2022 г. до 17.11.2022 г. в отдел „ЧР” на СОБ.