АВТОРЪТ НА ЛИБРЕТОТО ПАВЕЛ СПАСОВ ЗА ЛЕГЕНДАТА ЗА „ЗОГРАФЪТ ЗАХАРИ“
30 сеп 2019

АВТОРЪТ НА ЛИБРЕТОТО ПАВЕЛ СПАСОВ ЗА ЛЕГЕНДАТА ЗА „ЗОГРАФЪТ ЗАХАРИ“

Повестта „Легенда за греховната любов на Зографа Захарий“ е написана през 1957 година нарочно за чаровния даровит актьор Спас Джонев. Бяхме приятели, бяхме заедно в Самоков, където видях двете надгробни плочи – на Християния и на Захарий Зограф – понаучих някои обстоятелства около смъртта им и написах своята творба за рецитал, именно за Спас Джонев. Легендата е волно съчинение, тя не е биографична, в нея съм вложил много своя фантазия, а и много лирика – заради него, за да може той чрез рецитала да изяви всичките свои обайващи актьорски качества, високо художественото и проникновено свое майсторство. Още когато прочетох пред него и неколцина приятели легендата, Спас се развълнува, той не можеше да говори дори, крачеше възбуден из стаята, оттегли се в един ъгъл и дълго стоя там замислен, мълчалив, преживяващ, може би вече и виждаше себе си като интерпретатор, може би чуваше гласа си. Той обикна легендата, тя стана „негова“ и – навлязъл в духа й, усвоил до съвършенство нейната старинна реч, вещо изработил интонации, паузи и градация на словата, съумял да осъзнае логиката на развитието, красотата на копнежа и на печалното негово несбъдване до „сетния миг на кончината й“ – той излезе пред публиката, за да я смае, развълнува и очарова като много голям артист, като изключителен художник на словото.

Дали произнасяше свързващия разказвателен текст, дали говореше с думите на рилския йеромонах отец Лаврентий или от устните му се лееше сетната печално примирена изповед на Зографа Захарий – „тъжната повест на моето копнение“, дали изричаше бунта на волния дух – дали гласът му отронваше тихите, влюбено-нежни, но и съдбовно решителни слова на Християния – Спас Джонев бе изцяло в творбата. Той разказваше проникновено, шепнеше страстно, бурно възмутено се гневеше и проклинаше църковни канони и патриархални нрави, скръбно примирено преживяваше неволята на две същества, орисани в робска земя да живеят, орисани нивга да не достигнат красотата на рилските върхари в ранно утро, орисани да загинат след единствената, първа и последна целувка на своите пламтящи, обгорели и изпепелени сърца.

Спас Джонев бе в стихията си, той мамеше след себе си, зовеше, внушаваше, не само гласът му, цялото негово стройно тяло, всеки израз на лицето му, влагата в светналите негови очи – целият той изплакваше въпроса: греховна или свята е била любовта на Зографа Захарий.

И така – над триста пъти. Със същото проникновение, с несменяща се, неуморна страстност, с вдъхновение и красота. И кой знае още колко пъти, ако смъртта не ни го отне.

Голям, много голям артист беше той – чаровникът Спас Джонев.

ПАВЕЛ СПАСОВ