АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ - ХУДОЖНИК ОСВЕТЛЕНИЕ НА "ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО" НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ
06 мар 2019

АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ - ХУДОЖНИК ОСВЕТЛЕНИЕ НА "ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО" НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Роден в Ленинград. След завършване на Ленинградския електротехнически държавен институт „В.И. Ленин“ (днес Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет) през 1982 година работи във Физико-техническия институт „А. Ф. Йофе“.

От 1993 работи в Мариинския театър, а от 1997 е художник по осветлението. Там работи над балетите „Етюди“ (2003), „Ундина“ (2006), „Карнавал“ (2008), „Шурале“ (2009), „Спартак» (2010), „Полетът на ангелите“ (2010), „Медният конник“ (2016), над проекта на Диана Вишневая „Красота в движение“ (2009) и балета „Лабиринт“ от проекта „Диалози“ (2011). Участва в постановката на операта „Мадам Бътерфлай“ в качеството на асистент- художник по осветлението (2005). За работата си над спектакъла „Саломе“ (2017) е номиниран за наградата „Златна маска“ в категорията „работа на художника по осветлението в музикалния театър“.

През 2010 година като художник по осветлението участва в постановката на операта „Интизар“ на сцената на Двореца „Гейдар Алиев“ в Баку, през 2014 в балета „Корсар“ в Самарската опера и балет и в качеството на асистент-художник по осветлението на Елдар Алиев работи над балета „Лешникотрошачката“ в Приморската опера и балет във Владивосток. Пак там работи над балета „Спящата красавица“.

В Екатеринбургската опера и балет като художник по осветлението работи над балетите „Зле опазеното момиче“ и „Пахита“.

През 2003 и 2010 година е художник по осветлението на международния проект „Ballettissimo, los virtuosos del mundo“.

От 2009 е художник по осветлението на Международния балетен фестивал DANCE OPEN, ежегодно провеждащ се в Санкт-Петербург.