СНИМКИ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА РЕПЕТИЦИЯ НА "ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО" ОТ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

СНИМКИ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА РЕПЕТИЦИЯ НА "ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО" ОТ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ Снимка: Светослав Николов
Снимки: Светослав Николов

Новини и събития