Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор”

Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор”, за следните гласове:

- „Алти”;

- „Тенори”;

- „Баси“.

- „Сопрани“

Кандидатите да подготвят 2 (две) арии по техен избор. Прослушването ще се проведе от 14.30 ч. на 23.10.09.2018 г. в „Хорова зала” на Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

- Диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до прослушване, по образец на СОБ;

- Ксерокопие на лична карта.

 Срок за подаване на документите - 19.10.2018 г. в отдел „ЧР” на СОБ.

Новини и събития