Професор Н. И. Кузнецов: "Пламен Карталов е българският Борис Покровски"

Николай Кузнецов Николай Кузнецов Фото : Оля Ал-Ахмед

Н. И. Кузнецов   -   доктор по изкуствознание, заслужил деец на изкуствата на Руската Федерация, професор от Московската консерватория

 

(отзив от спектакъла на Софийската опера и балет „ЯНИНИТЕ ДЕВЕТ БРАТЯ“ от композитора Любомир Пипков)

 

На 12 май 2018 г. на Новата сцена на Болшой театър в Москва се състоя спектакълът на Софийската опера и балет „Янините девет братя“ от композитора Любомир Пипков.

Случи се наистина историческо събитие. След тридесет и седем години прекъсване настоящите гастроли възстановяват прекрасната и дългогодишна традиция на сътрудничество между двата театъра.

Забележително е, че  директорът на Софийската опера академик Пламен Карталов, също и режисьор-постановчик на спектакъла, е решил да запознае руските зрители с талантливото оперно произведение на българския композитор Любомир Пипков.

Талантливия български режисьор-постановчик на оперни спектакли Пламен Карталов ние, руските дейци на театралното изкуство, наричаме Българският Покровски.

Пламен Карталов и този път не ни подведе. Получихме истинско наслаждение от вървящото на един дъх платно от четири действия. Изпълнителите на ролите ни зарадваха с прекрасни гласове, но главното е, че те съумяха да персонифицират действащите лица от най-сложната по жанр трагическа опера. Постановчикът Карталов съумя да задейства активно на сцената дори артистите от хора (диригент на хора Виолета Димитрова).  Диригентът Жорж Димитров със своя симфоничен оркестър не просто изсвири музиката на композитора, а успя да пресъздаде чрез нея емоционално наситеното действие на персонажите. Сценографът Свен Йонка, използвайки принципа на кинетичното оформление на спектакъл, може да се каже, е станал съпостановчик на режисьора. Художникът на костюмите Станка Вауда с решението си за народно-исторически костюми от 1361 г.  удиви бурно разиграващата се фантазия.

Особено бих искал да отбележа, че постановчиците и изпълнителите, талантливо използвайки богатите изразни средства на оперния жанр, съумяха художествено да доведат до зрителите-слушатели сложните, почти философски мисли на композитора-драматург и да предизвикат непосредствени асоциации с днешния ден.   

 

Новини и събития