СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ОРКЕСТЪРА

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

За следните длъжности:

- „Оркестрант - 1-ви Цигулки” – 2 места;

- „Оркестрант - Виолончело” – 1 място;

Конкурса ще се проведе от 15.00 ч. на 15.11.2017 г. на Малка сцена в Софийската опера и балет

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Оригинал и ксерокопие на лична карта.

Срок за подаване от  13.10.2017 г. до 13.11.2015 г. в отдел „ЧР” на СОБ.

              

Новини и събития