Конкурс за артист оркестрант – водач на група „Контрабас” и артист оркестрант за позициите „Арфа” и „Тромпет”

Обява

На основание чл. 94 от КТ

Софийската опера и балет

обявява

конкурс

за артист оркестрант – водач на група „Контрабас”

и артист оркестрант за позициите „Арфа” и „Тромпет”

на 8.03.2016 г. от 14.30ч. на Малка сцена.

За контакт:

Отдел „Човешки ресурси”

(02) 988 21 47

Необходими документи за кандидатстване:

1. Лична карта
2. Диплома за завършено висше образование
3. CV

Новини и събития