Балет

Прими и Премиери

Солисти

Гост-солисти

Ансамбъл

Художествен ръководител на балета

Александър Александров
Художествен ръководител на балета

Александър Александров

Репетитори

Координатор на балета

Елина Цолова
Инспектор балет

Елина Цолова

Връзки с обществеността – балет

Ана Тодорова-Дамова
Връзки с обществеността – балет

Ана Тодорова-Дамова

Хореографи

Корепетитори на балета