Администрация

Международен отдел

Мениджър продукции

Координатор

Маркетинг и Реклама

Главен експерт - връзки с обществеността

Галина Минчева

Ана Тодорова-Дамова
Връзки с обществеността – балет

Ана Тодорова-Дамова

Мениджър маркетинг и реклама

Димитър Бърдарски

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Продажби

Билетна каса

Салонен управител

Финансов контрольор

Финансово счетоводен отдел

Машинопис - деловодител

Администрация на сайта

Библиотекар

Служител по сигурността

Експерт здравословни и безопасни условия на труд

Служба ССО