Администрация

Заместник-директор по административните въпроси

Христина Станева
Зам.-директор - административни въпроси

Христина Станева

Мениджър продукции

Мениджър проекти

Владимир Горчаков

Заместник-директор по техническите въпроси

Зам.-директор - технически въпроси

Станислав Славов

Координатор

Координатор

Надежда Димитрова

Ръководител човешки ресурси

Ръководител човешки ресурси

Венета Иванова

Технически сътрудник

Технически сътрудник

Дария Караколева

Маркетинг и Реклама

Мениджър маркетинг и реклама

Зорница Иванова

Мениджър Дигитален Маркетинг

Симеона Герджикова

Главен експерт - връзки с обществеността

Галина Минчева

Експерт - оператор, монтажист, рекламна мултимедия

Питър Костов

Експерт - оператор, монтажист, рекламна мултимедия

Лъчезар Спиров

Продажби

Мениджър продажби

Михаела Янева

Експерт продажби

Христо Милев

Информационен център

Оператор информационен център

Боряна Маникова

Оператор информационен център

Дебора Попова

Оператор информационен център

Стиляна Иванова

Билетна каса

Билетен касиер

Вероника Тодорова

Билетен касиер

Райна Павлова

Билетен касиер

Даниела Делчева

Салонен управител

Салонен управител

Елисавета Христова

Инспектор сграда

Инспектор сграда

Петър Карафезлиев

Главен счетоводител

Главен счетоводител

Галина Йосифова

Финансово счетоводен отдел

Счетоводител

Димитър Станков

Счетоводител

Борислава Петрова

Счетоводител

Милена Калоянова

Счетоводител

Елизабет Господинова

Специалист ТРЗ

Теменужка Жекова

Машинопис - деловодител

Машинопис - деловодител

Илиянка Стоянова

Администрация на сайта

Експерт - Администрация на сайта, мултимедия и реклама

Мирослав Андреев

Библиотека

Библиотекар

Росица Димитрова

Служител по сигурността

Служител по сигурността

Манук Пабучян

Експерт здравословни и безопасни условия на труд

Експерт ЗБУТ

Верселинка Цолова

Служба ССО

Началник сградово стопанство

Красимир Ставрев

Управител склад

Теодора Недялкова

Шофьор на товарен автомобил

Иван Недков

Шофьор на служебен автомобил

Илия Савов

Почистване

Почистване

Детелина Василева

Почистване

Капка Владимирова