Администрация

Международен отдел

Мениджър продукции

Координатор

Маркетинг и Реклама

Главен експерт - връзки с обществеността

Галина Минчева

Мениджър маркетинг и реклама

Димитър Бърдарски

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Продажби

Мениджър продажби

Зорница Иванова

Експерт продажби

Михаела Янева

Билетна каса

Салонен управител

Финансово счетоводен отдел

Машинопис - деловодител

Администрация на сайта

Мирослав Андреев
Експерт - Администрация на сайта, мултимедия и реклама

Мирослав Андреев

Експерт маркетинг и реклама

София Нейчева

Библиотекар

Служител по сигурността

Експерт здравословни и безопасни условия на труд

Служба ССО