Жорж Димитров
Отговорен диригент

Жорж Димитров

Александър Александров
Художествен ръководител на балета

Александър Александров

Христина Станева
Зам.-директор - административни въпроси

Христина Станева

Кристиян Стоянов
Зам.-директор - технически въпроси

Кристиян Стоянов

Главен счетоводител

Галина Йосифова

Валентин Миленков
Ръководител - Човешки ресурси

Валентин Миленков