Жорж Димитров
Отговорен диригент

Жорж Димитров

Сара-Нора Кръстева
Художествен ръководител на балета

Сара-Нора Кръстева

Христина Станева
Зам.-директор - административни въпроси

Христина Станева

Кристиян Стоянов
Зам.-директор - технически въпроси

Кристиян Стоянов

Главен счетоводител

Галина Йосифова

Ръководител - Човешки ресурси

Валентин Миленков