Зам.-директор по художествените въпроси

Борис Борисов

Марта Петкова
Художествен ръководител на балета

Марта Петкова

Жорж Димитров
Отговорен диригент

Жорж Димитров

Христина Станева
Зам.-директор - административни въпроси

Христина Станева

Зам.-директор - технически въпроси

Станислав Славов

Главен счетоводител

Галина Йосифова