Снимки от репетиция на "ПАРСИФАЛ" от Рихард Вагнер - премиера - 4 юли

Снимки: Светослав Николов и Александър Томпсън. Репетиция на "Парсифал" от Вагнер в Софийската опера

Новини и събития