Валентин Миленков

Администрация

Валентин Миленков

Биография

Валентин Миленков придобива магистратура във ВНВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново, със специалност "Пътно строителство и мостове", през 1988 г.

През 1998 г. завършва ВА "Г. С. Раковски" и от същата година започва работа в сферата на Човешките ресурси,  в различни поделения на Министерство на отбраната. В периода от 2013 г. до 2014 г. работи в  Изпълнителна агенция  "Главна инспекция по труда".

В Софийската опера и балет работи от 2014 г.

Виж всичко