Станислав Славов

Биография

инж. Станислав Славов завършва магистратура в ТУ-София със специалност „Електроенергетика“.

Професионалната му кариера се развивa в областите на:

- Диагностиката и ремонта на силнотоково енергетично оборудване в тясно партньорство с „RADE KONCAR” – Скопие; “Запорожтрансформатор“ – Украйна; „Passoni Villa“ – Италия и др;

- Изграждане на хидротехнически съоръжения за управлението на водни количества чрез „Grundfos Pumpen Feeertribe” – Австрия; „Caprari“ – Италия “Proffesional fountain” – Канада; „Fluidra” – Испания; „Оаsе“ – Германия и др;

- В „БДЖ – Товарни Превози“ като енергетик участва в разработването и внедряването на системи за контрол и мониторинг на разхода на енергийни ресурси от подвижния състав, от складовите бази и от административните сгради в цялата страна;

- В „Топлофикация София“ ръководи експлоатационната дейност на топлоелектрическите и отоплителните централи отнасяща се до производството на топлинна и електрическа енергия.

Благодарение на професионалния си стаж е придобил богат опит в планирането и управлението на енергийните процеси, програмирането и управлението на електрически и хидротехнически съоръжения, както и на  планирането и организирането на предстоящи задачи.

Виж всичко