СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.
01 фев 2021Софийска опера и балет

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

  За длъжността:

„Солист-оркестрант“ , група „Ударни инструменти“ - 1 място.

Конкурсът ще се проведе от 14.00 ч. на 16.03.2021 г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/CV;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Лична карта.

Срок за подаване до 11.03.2021 г. в отдел „ЧР” на СОБ.