Софийска опера и балет обявява кастинг за артисти-балерини, балетисти на 11.05.24
25 фев 2024Софийска опера и балет

Софийска опера и балет обявява кастинг за артисти-балерини, балетисти на 11.05.24

Софийска опера и балет обявява кастинг за допускане до конкурс за длъжността артист-балерина/балетист, който ще се проведе на 11.05.2024г. от 15:00ч.

Условия на кастинга:

1. Възраст не по-малко от 18г. и не повече от 26г.

2. Диплома за завършено средно образование.

3. Диплома за завършено балетно образование или професионална квалификация.

4. Биография /CV/.

5. Снимков материал /1 портретна и 2 балетни/.

6. Кратък видео материал /класическа вариация и съвременна хореография/.

7. Кандидатите да са с гражданство от държави на територията на европейския съюз.

Документите да се изпращат на следните имейл-адреси до 04.05.2024г:

lyudmila.ilieva@operasofia.bg

radul.roglev@operasofia.bg

След оценяване от комисия на изпратените документи и материали, одобрените кандидати ще бъдат поканени на конкурса.