3.01.2017 - Отговор на запитване от участници в обществена поръчка с предмет: Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли.

Новини и събития