21.04.2015г. Съобщение до средствата за масово осведомяване за изработване, доставка и отпечатване на материали за премиерните и репертоарни спектакли на Софийската опера и балет

Новини и събития