ПОСТАНОВЪЧЕН ЕКИП - „ПЕТРУШКА” и „ЖАР ПТИЦА” - МУЗИКА ИГОР СТРАВИНСКИ

„ПЕТРУШКА”-МУЗИКА ИГОР СТРАВИНСКИ

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ ПО ОРИГИНАЛНИТЕ СКИЦИ  НА АЛЕКСАНДЪР БЕНУА

ХОРЕОГРАФИЯ- МИХАИЛ ФОКИН

ПОСТАНОВКА-АНДРИС ЛИЕПА

ДИРИГЕНТ-ГРИГОР ПАЛИКАРОВ

ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЧИК НА КОСТЮМИ И ДЕКОРИ-АНАТОЛИЙ НЕЖНЪЙ

АСИСТЕН ХОРЕОГРАФИ-ИГОР ПИВОРОВИЧ, СВЕТЛАНА РОМАНОВА

ХУД.РЪКОВОДИТЕЛ НА БАЛЕТА-САРА-НОРА КРЪСТЕВА

ПОМ.РЕЖИСЬОР-РИОЛИНА ТОПАЛОВА

РЕПЕТИТОРИ-МАРИЯ ИЛИЕВА,ЯСЕН ВЪЛЧАНОВ,ИВАНКА КАСАБОВА

„ЖАР ПТИЦА”-МУЗИКА ИГОР СТРАВИНСКИ

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ ПО ОРИГИНАЛНИТЕ СКИЦИ  НА АЛЕКСАНДЪР

ГОЛОВИН И ЛЕОН БАКСТ

ХОРЕОГРАФИЯ- МИХАИЛ ФОКИН

ПОСТАНОВКА-АНДРИС ЛИЕПА

ДИРИГЕНТ-ГРИГОР ПАЛИКАРОВ

ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЧИК НА КОСТЮМИ И ДЕКОРИ-АНАТОЛИЙ НЕЖНЪЙ

АСИСТЕН ХОРЕОГРАФИ-ИГОР ПИВОРОВИЧ, СВЕТЛАНА РОМАНОВА

ХУД.РЪКОВОДИТЕЛ НА БАЛЕТА-САРА-НОРА КРЪСТЕВА

ПОМ.РЕЖИСЬОР-РИОЛИНА ТОПАЛОВА

РЕПЕТИТОРИ-МАРИЯ ИЛИЕВА,ЯСЕН ВЪЛЧАНОВ,МИЛЕНА СИМЕОНОВА, ИВАНКА КАСАБОВА

Новини и събития