22 май

ЛЮБОВНИТЕ КОПНЕЖИ В МУЗИКАТА НА РИХАРД ВАГНЕР

К О Н Ц Е Р Т

Камерна зала 1000 София, бул. "Княз Александър Дондуков" №30
ЛЮБОВНИТЕ КОПНЕЖИ В МУЗИКАТА НА РИХАРД ВАГНЕР
  • събота 22 май 2021 19:00

Участват:

Мариана Цветкова
Клитемнестра

Мариана Цветкова

Мартин Илиев
Полионе

Мартин Илиев

Силвана Пръвчева
Довереница

Силвана Пръвчева

Йоланта Смолянова
Корепетитор

Йоланта Смолянова