СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра за следните длъжности:

- „Солист-оркестрант“ – група Контрабас – 1 място;

- „Солист-оркестрант“ – група Тромпет – 1 място;

- „Оркестрант“ – група 2-ри цигулки – 3 места;

- „ Оркестрант + контрафагот“ – група Фагот – 1 място;

- „Оркестрант обоист + английски рог“ – група Обой – 1 място;

- „Оркестрант“ – група Валдхорна – 1 място.

Конкурса ще се проведе от 10.00ч. на 14.04.2020г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет


Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

-  Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Оригинал на лична карта.

Срок за подаване от 28.02.2020г. до 30.03.2020г. в отдел „ЧР” на СОБ.

Новини и събития