СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „КОРЕПЕТИТОР“

Във връзка с нарастващия обем от дейности Софийската опера и балет обявява конкурс за длъжността „Корепетитор“.

Изисквания и критерии:

 

 • Висше музикално образование - инструментален факултет;
 • Предимство е владеенето на чужд език - Английски, Италиански, Френски, Немски и Руски език;
 • Изпълнение на една солова клавирна пиеса по избор с контрастни дялове;
 • Изпълнение на следните предварително подготвени ансамбли, с изпяване от пианиста на вокалните партии (до колкото позволяват персоналните възможности на кандидата):

-       Квинтет от операта „Кармен“ от Жорж Бизе;

-       Квартет от операта „Риголето“ от Джузепе Верди;

-       Дует и квартет (Татяна, Олга, Ларина и Филипевна) от операта „Евгений Онегин“ от Пьотр Чайковски;

 • Изпълнение на ария с певец на Prima vista, дадена от комисията по време на конкурса;
 • Работа с диригент – дует на Сантуца и Туриду от операта „Селска чест“ от Пиетро Маскани.

Отговорности:

 

 • Провежда репетиции по график с артист-солисти за разучаване и научаване на възложени партии от оперни постановки;
 • Работи с артист-солисти за възстановяване и поддържане на партии и отделни арии;
 • Работи с диригента и режисьора за уточняване на концепцията и изискванията им за подготовката на отделните артист-солисти и цялата постановка;
 • Работи отговорно и непрекъснато за поддържане на професионалната си форма;
 • Детайлно познава и борави с оперните музикални произведения от репертоара на Софийската опера и балет.

Ние предлагаме:

 

 • Трудов договор с всички видове осигуровки и ваучери за храна;
 • Възможност за запознаване в детайли с оперното и балетно изкуство;

При интерес от Ваша страна моля изпратете CV до 29.10.2019 г.

Конкурсът ще се проведе на 01.11.2019 г. в стая 84 в Софийска опера и балет от 14.00 часа.

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

 Кандидатите отговарящи на изискванията, ще бъдат допуснати до конкурс!

Новини и събития