Печат на тази страница

МАРИН ГОЛЕМИНОВ ЗА СВОЯТА ТВОРБА „ЗОГРАФЪТ ЗАХАРИ“:

Този сюжет ме вълнува много отдавна с неподправената си автентичност, драматичната си наситеност и психологическа задълбоченост, с ярката характеристика на героите и техните сложни взаимоотношения. На сцената протича една дълбоко човечна драма, богата откъм сложни и противоречиви чувства и ситуации, изразени в резки завои на драматургичната линия.

Всичко това дава възможност за едно също така нюансирано музикално претворяване, което довежда до изключителна контрастност и до създаване на високо художествено напрежение.

Старал съм се характерът на музиката да бъде в пълен синхрон с драматургията на сюжета и да избликва от същия дълбок извор.

Въпреки отдалечеността на сюжета от нашето време, звуковият материал е третиран в рамките на едно умерено виждане. В някои случаи сгъстената психологическа атмосфера и силните драматически акценти в развоя на действието са ми подсказали употребата на хармонически език с по-голяма острота и на по-начупена мелодическа линия. Това не ми е пречило в лиричните моменти да посегна към ариози и монолози, развити мелодически, стремил съм се обаче да върша това с разумна сдържаност и без излишна разпиляност на чувствата.