Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор” на 24.09.2019г.

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
Обявява прослушване за попълване състава на „Хор”
за следните гласове:


„Сопран”;
„Мецосопран“;
„Тенор”;
„Баритон“;
„Бас“.

Кандидатите да подготвят 2 (две) арии по техен избор.


Прослушването ще се проведе от 14.00 ч. на 24.09.2019 г. в „Хорова зала” на Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;
- Диплом за завършено висше музикално образование;
- Молба за допускане до прослушване;
- Ксерокопие на лична карта.

Срок за подаване до 13.09.2019 г. в отдел „ЧР” на Софийска опера и балет.

Новини и събития