СЕЛСКА ЧЕСТ И ДЖАНИ СКИКИ - Опери от Пиетро Маскани и Джакомо Пучини

18.04.2020 17:00

Без сцена СЕЛСКА ЧЕСТ
Времетраене 1:15
ДЖАНИ СКИКИ
Времетраене 1:00
Антракти 1
Снимки: Виктор Викторов

Новини и събития