Благодарствено писмо от ръководството на ДГ №139 „Панорама” София - Люлин

Акад.  Карталов,   искамe  да  изкажем  нашата  благодарност  за  коректната  и  всеотдайна  работа  на  г-жа   Зорница  Иванова   във  връзка  със  съвместната ни  работа. От  шест  години  ежегодно   децата  от  ДГ №139 „Панорама” са  ваши  зрители.   От  две  години  с  нея  организираме  посещения  на  детски  постановки  в  Софийската  опера и  балет   и  всеотдайната  работа  на  г-жа  Иванова  ни  е  направила  силно  впечатление. Винаги , когато  и  да сме  я търсили  по  телефона е  била  мила,  внимателна ,  търпелива  и   ясна  в  обясненията  си.  Поетите  от  нейна  страна  ангажименти  ги  е  изпълнявала  точно и  прецизно. Запазените  билети  винаги  са  отговаряли  на  заявената  бройка.  Автобусният  превоз  е  бил  организиран    навреме,  в  изправност  и  шофьорите  са  били  в  услуга  на  учителите. При  всяко  наше  посещение  ни е  посрещала  и  настанявала  или  ако  е  заета  се  е обаждала,  за  да  провери  всичко  наред   ли  е.

Благодарим  ви, г-жо Иванова!  Желаем  ви  професионализма  и  любовта  ви  към  работата  да  продължат  и  в  бъдеще!

Желаем  на  Вас   и  целият  ви  колектив  крепко  здраве,  завоюване  на  нови  сцени  и печелене  на все  повече  малки  и  големи  почитатели!

Директор:  Диана  Цветанова

Главен учител:  Лили  Андреева

07.11.2018г.
София

1 large

 

Новини и събития