Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра за следните длъжности:

-  „Солист-оркестрант – група Обои” – 1 място;

-  „Оркестрант – Втори обой с английски рог” – 1 място;

-  „Оркестрант – Валдхорна” – 1 място;

Конкурса ще се проведе от 15.00 ч. на 06.02.2018 г. на Малка сцена в Софийската опера и балет

Документи за допускане до конкурс:

-  Автобиография/СВ;

Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

Оригинал и ксерокопие на лична карта.

Срок за подаване от  11.01.2018 г. до 01.02.2018 г. в отдел „ЧР” на СОБ

Новини и събития