Премиера - КОРСАР - Балет от Адолф Адам

24.11.2017 19:00

Голяма сцена
25.11.2017 19:00

Голяма сцена
26.11.2017 16:00

Голяма сцена
01.12.2017 19:00

Голяма сцена
02.12.2017 19:00

Голяма сцена
03.12.2017 16:00

Голяма сцена

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Новини и събития