Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор”

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Обявява прослушване за попълване състава на „Хор”, за следните гласове,

- „Алти”

- „Тенори”

„Баси“

Кандидатите да подготвят 2 (две) арии по техен избор. Прослушването ще се проведе от 11.00 ч. на 16.09.2017 г. в „Хорова зала” на Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

-  Автобиография/СВ;

Диплом за завършено висше музикално образование;

Молба за допускане до прослушване, по образец на СОБ;

Ксерокопие на лична карта.

Срок за подаване на документите, от 11.09.2017 г. до 14.09.2017 г. в отдел „ЧР” на СОБ.

              

Новини и събития