БНР, Росица Кавалджиева - ПЪРВИЯТ "ПАРСИФАЛ" НА БЪЛГАРСКА СЦЕНА - ПОЕЗИЯ ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

БНР, Росица Кавалджиева - ПЪРВИЯТ "ПАРСИФАЛ" НА БЪЛГАРСКА СЦЕНА - ПОЕЗИЯ ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ Снимка: Светослав Николов

Първият „Парсифал“ на българска сцена – поезия във всеки детайл

Докато слушах увертюрата на „Парсифал“ си мислех колко горди трябва да се чувстваме, че у нас през последните години в Софийската опера израсна оркестър с истинско Вагнерово звучене. След това завесата се разтвори за невероятна визуална красота. На сцената излезе басът Ангел Христов в ролята на Гурнеманц. Мога да кажа, че когато спектакълът започва с Ангел Христов, ще бъде много хубаво. Това в рамките на шегата, а на сериозно красивият метален глас на Христов, се разви прекрасно през последните години, направляван от Маестро Карталов, като един от най-големите гласове и артисти на Софийската опера.

Същото мога да кажа и за младия баритон Атанас Младенов в ролята на Амфортас. И той изгради силен образ. Моят възторг е и за Петър Бучков – Титурел, за Радостина Николаева като Кундри.

Всички солисти, мъжкият хор и оркестъра, под палката на младия немски диригент Константин Тринкс бяха впечатляващи.

Какво бих казала за постановката? Мисля, че Маестро Пламен Карталов, когото ценя като безспорно като най-големия наш режисьор, е създал една от най- силните си творби. Бих нарекла „Парсифал“ едно от трите му най-красиви произведения, заедно с „Тоска“ и „Дон Карлос“, от различните му творчески периоди.

Каква невероятна красота – класа! Поезия във всеки детайл на сцената. Седя в залата и си мисля : „Господи, колко е красиво! Какви идеи! Всички те правят така, че до нас с лекота в сърцето на всеки зрител достига голямото послание: „Спасение чрез състрадание!“

Мисля, че постановката, която е създал  академик Карталов, заедно с художниците на сценографията – Нумен + Ивана Йонке, на костюмите – Станка Вауда и художественото осветление на Андрей Хайдиняк, е достойна за най-големите театри по света.

Има само едно нещо, което ме натъжава. Това, че предстоят само няколко спектакъла на „Парсифал“. Защото мисля, че всеки трябва да види последната творба на Вагнер, която се играе за първи път в Софийската опера.

Освен всички музиканти и артисти, режисьори и директори на български оперни театри, меломани, които са тук, тази вечер, постановката трябва да бъде видяна от всички.

Уважаеми слушатели,

Дори да ви плашат шестте часа Вагнер, елате поне за първите два!

Ирена, ти знаеш, че аз често си задавам въпроса защо продължавам да живея в България. След тази вечер като че ли намирам един от отговорите. Оказва се, че и тук може да се мечтае и да се твори с огромен размах на световно ниво.

Разговор на Росица Кавалджиева с Ирена Гъделева в предаването „Алегро виваче“, 04.07, 2017 г.

Мтшщ лшлнятпъхаля "Онгмлшргл ря рхюшткръя" х "Лнхмляр х Хцптщя" щхншулпнгл ря Мпйхфмуяля рязхпрятря пошня х юятшл онпй. Отясшр Уянлятпь хся пмрпьярхш ця ьхмпуп мяспжкьмльхш ря ншчхмвпн, щпуяцят, жш Ьяършн к рям спчш щя югщш опмляьар кмошерп, ря шьнпошфмуп рхьп.

Ря 4 бтх ця огньх огл ь Югтъянха юшеш оншщмляьшря пошняля "Оянмхйят" - шщря пл ряф-унямхьхлш х ьцхмуялштрх льпнюх ря Нхиянщ Ьяършн. Ь оншсхшнрха мгмляь окютхуяля яотпщхня мптхмлхлш Упмлящхр Ярщншшь, Нящпмлхря Рхуптяшья, Яръшт Инхмлпь, Ялярям Стящшрпь, Ошлгн Юкжупь, ипня х пнушмлгня ря Мпйхфмуяля рязхпрятря пошня м щхнхъшрл Упрмлярлхр Лнхрум (Ъшнсярха).Уяуья ршьшнпалря унямпля! Утямя! Опшцха ьгь ьмшух щшляфт ря мзшряля. Уяуьх хщшх! Ьмхжух лш оняьал ляуя, жш щпрямал м тшупля щп мгнзшлп ря цнхлшта ъптасплп опмтярхш - моямшрхш жншц мгмлнящярхш - лпья мопщштх ь онау ншопнляч пл оншсхшняля Нпмхзя Уяьятщчхшья.Зштха ншопнляч ь оншщяьяршлп "Ятшънп ьхьяжш" оп "Ипнхцпрл" спчшлш щя жкшлш ь цькупьха йяфт.

© БНР (www.bnr.bg) Прочетете текста тук - http://bnr.bg/post/100850210/parviat-parsifal-na-balgarska-scena-poezia-vav-vseki-detail

Новини и събития