Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор”

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Обявява прослушване за попълване състава на „Хор” в СОБ,

за следните гласове:

- „Сопран”;

- „Тенор”;

Кандидатите да подготвят 2 (две) арии по техен избор. Прослушването ще се проведе от 16.00 ч. на 10.02.2017 г. в „Хорова зала” на Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

-  Диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до прослушване;

- Ксерокопие на лична карта.

Срок за подаване до 09.02.2017 г. в отдел „ЧР” на СОБ.

Новини и събития