ЛАКМЕ - Опера от Лео Делиб

05.06.2019 19:00

Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1. Времетраене 3:30
Антракти 2

Новини и събития