Празнично работно време

На  29 април, 1, 2 и 6 май касата не е отворена. 
На 30 април от 10:00 до 14:00 касата работи.

Новини и събития