ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН от П.И.Чайковски на сцената на Софийската опера – истинска академия за откриване и професионално израстване на млади оперни артисти

С писмо до ректора на Московската консерватория – Николай Рубинщайн, П.И.Чайковски изповядва най-голямата си мечта – да постави новата си опера „Евгений Онегин” в Консерваторията и в нея да участват само млади певци. И потвърждава: „Никога няма да дам тази опера на директори на театри, преди да мине в Консерваторията. Писал съм я за Консерваторията…”

Да върнем това произведение към генезиса на първия му сценичен живот сега е и моята идея да се постави на сцената на Софийската опера с най-млади, даже начинаещи оперни певци.

Задачата към новата постановка е да бъдат открити и привлечени най-млади артисти, даже дебютанти, а заедно с тях и професионалната изява на също млади режисьор и диригент, които също да дебютират в поставянето на тази творба на националната оперна сцена.

Не е лесна работа такава амбиция, не само в откриването на нови гласове за ролите, но и да бъдат добре подготвени и способни да се справят с трудните вокални и сценични характери в сложната драматургия на един толкова чувствителен музикален художник като Чайковски.

За стиловата и вокално-сценична интерпретация на неговите „лирични сцени”, както композиторът нарича творбата си, специално поканих от Русия Маестра Лариса Гергиева, известна пианистка и вокален педагог от Мариинския театър, всепризнат майстор в интерпретацията на руската оперна класика и отдадена в усъвършенстването на млади оперни певци не само в създадената от нея Академия в прочутия Мариински театър от Санкт Петербург, но и по света.

Тази нова постановка в репертоара на Софийската опера показва постоянния ми стремеж и усилие в годините – откриването, подготовката, израстването и даване на шанс и на път в кариерата на огромен брой нови таланти – нови имена на певци, диригенти, режисьори, художници, корепетитори, творци и администратори, все към хора увличани в страстно и честно отдаване в професията и на големите идеи на оперния театър.

Това е и резултат от постоянната политика и грижа на ръководството на Софийската опера и балет за професионално усъвършенстване и утвърждаване на най-млади и бъдещи кадри. Нашата грижа е в съзвучие с думите на Никълъс Пейн, директор на „Опера Европа”:

„Централният въпрос на всеки оперен театър днес е как да се откриват, окуражават и възпитават новоизгряващи артисти, творчески екипи и мениджъри в областта на културата. Както научаваме от притчата за талантите от Евангелието по Матей (глава 25) един човек, тръгвайки на път, доверява имуществото си на слугите си, на всеки според способностите му, като ги насърчава да печелят от него. „защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има;”

„Евгений Онегин” на сцената на Софийската опера е шанс, подтик и проверка за издръжливост, както и доказване и способност на младите – в първи опит за някои, към едно трудно и безпощадно отдаване на професията на оперния артист.

Средната възраст на изпълнителите в новата постановка на Софийската опера е 29 години. Публиката ще чуе нови гласове от България, Русия, Румъния и Китай. На младите артисти всеотдайно и майсторски партнират водещи солисти, хорът, оркестърът и балетът, техническият и обслужващ персонал на Софийската опера.

На всички благодаря и пожелавам

На добър час!

Акад. Пламен Карталов

11.04.2016

Новини и събития