СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ  обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.
12 мар 2023Софийска опера и балет

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

Софийска опера и балет обявява конкурс за попълване състава на оркестъра за следните длъжности:

- Солист-оркестрант – тромпет – 1 място
- Артист-оркестрант - валдхорна – 1 място
- Артист-оркестрант - цигулка – 1 място
- Артист-оркестрант - туба – 1 място

Конкурса ще се проведе от 10.00ч. на 28.03.2023г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет

Документи за допускане до конкурс:
- Автобиография/СВ;
- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;
- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;
- Оригинал на лична карта.

Срок за подаване от  09.02.2023г. до 21.03.2023г. в отдел „ЧР” на СОБ.