СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА БАЛЕТНАТА ТРУПА
20 яну 2023Софийска опера и балет

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА БАЛЕТНАТА ТРУПА

Софийската опера и балет обявява конкурс за заемане свободни позиции за длъжността артист-балерина/балетист в състава на балета на Софийската опера.

Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите да са на възраст не по-малко от 18 г. и не повече от 26 г. и да са родени на територията на Европейския съюз.

Необходими документи:
1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефонен номер;
2. Копие от диплома за завършено балетно образование или квалификация;
3. Професионални фотографии или такива от спектакли;

Материал за конкурса:
Класическа вариация с акомпанимент на запис
Кандидатите да разполагат с музикалния акомпанимент на следните носители:  CD, USB-памет/mp3/.

Прослушването ще се проведе пред комисия на 18.02.2023 г. по график от 15:00ч. в Голямата балетна зала, ет. 5, в сградата на Софийската опера на бул. „Княз Александър Дондуков" № 30.

Краен срок за изпращане на документите - 17.02.2023г.

Адреси за кореспонденция:
lyudmila.ilieva@operasofia.bg

radul.roglev@operasofia.bg

За повече информация:
+359 887 86 88 66

Софийската опера и балет е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.